Ретка књига

РЕТКА КЊИГА може бити објављена у малом броју примерака, у посебном тренутку или времену, у формату или опреми која није уобичајена или је сам потпис аутора може учинити посебном. Књиге с потисом, посветом аутора чине велики део фонда ретке књиге на Завичајном одељењу краљевачке библиотеке, настале су углавном периоду када је на Одељењу радила Љиљана Жарковић и на неки начин представљају слику програмске активности библиотеке седамдесетих и осамдесетих година 20. века.