Прес клипинг

Новински исечци спадају у ситан документациони материјал, али како су то углавном новински чланци, придружили смо их Периодици. Хемеротека о Краљеву и Краљевчанима броји око 30.000 папирних исечака које је за библиотечке потребе скупљала агенција "Press clipping" од 1977. године до 2000. године. Од 2000. године до 2005. прес клипинг је скупљан спорадично, од стране библиотекара да би од 2006. постао редовни део посла радника завичајног одељења. Од 2009. године прес клипинг се обрађује само електронски и претражив је по аутору, теми и кључној речи, месту, времену, језику...