29. новембар

"29. НОВЕМБАР орган Среског и Градског народног фронта" почео је да излази 29. новембра 1947. године. Власник листа је Срески и Градски одбор народног фронта, а одговорни уредник је Лазар Јовановић. Лист се штампа у Штампарији К. И. П. Јединство у Краљеву. На основу датума излажења лист је објављиван, отприлике, на сваких десетак дана или трипут месечно што од броја 18 и стоји у заглављу листа као обавештење о динамици излажења. Од броја 31. "29. новембар" се штампа у Штампарском предузећу ГНО-а.